Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Flag_of_Kosovo

Uebfaqe zyrtare e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Search
Close this search box.
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të Republikës së Kosovës në botë
Ambasadat dhe Misionet Diplomatike të huaja në Republikën e Kosovës

Shpallje dhe Konkurse

EMRI

LLOJI

Thirrje për projektpropozime për mbështetjen dhe financimin e subjekteve për veprimtari dhe angazhim në kuadër të diplomacisë publike

Thirrje

Njoftim përfundimtar për pozitën Sekretar i Përgjithshëm

Njoftim

Zyrtar i Lartë për Arsim (Pozita e paraparë për komunitetet jo shumicë) RN00014016

Konkurs

Zyrtar për logjistikë 4- RN00014017

Konkurs

Zyrtar i depos RN00014018

Konkurs

Zyrtar i Shërbimit të Jashtëm RN00014021 - Gjuhë Greke

Konkurs

Zyrtar i Shërbimit të Jashtëm RN00014020 - Gjuhë Italiane

Konkurs

Zyrtar i Shërbimit të Jashtëm RN00014019 - Gjuhë Turke

Konkurs

Zyrtar i Shërbimit të Jashtëm RN00014014 - Gjuhë Spanjolle

Konkurs

Kandidatët që vazhdojnë konkurimin për pozitën Sekretar i Përgjithshëm

Njoftim

Zgjatje afati per aplikim - Thirrje Publike CDF 2024 

Njoftim

Zyrtar i Shërbimit të Jashtëm RN00013660 - Gjuhë Angleze

Konkurs

Zyrtar i Shërbimit të Jashtëm RN00013889 - Gjuhë Gjermane

Konkurs

Zyrtar i Shërbimit të Jashtëm RN00013890 - Gjuhë Frënge

Konkurs

Vendimi për punësimin e anëtarëve të ngushtë të familjes

Vendim

Ftesë për aplikim për anëtarë të komisionit vlerësues në programin CDF

Shpallje

Njoftim i verifikimit paraprak - Zyrtar i Lartë për Ceremonial

Konkurs

Njoftim për ekspert të jashtëm në fushën vlerësimit të burimeve njerëzore

Njoftim

Thirrje Publike - Citizen Diplomacy Fellowship 2024

Thirrje Publike

Njoftim përfundimtar - Zyrtar administrativ RN00013277

Njoftim

Konkurs - Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa RN00013740

Konkurs

Konkurs -Zyrtar i lartë për Ceremonial

Konkurs

Njoftim për intervistë - Zyrtar Administrativ

Konkurs

Shpallja publike për ekspert të jashtëm

Shpallje

Njoftim për pozitën Zyrtar i Lartë i Listës së Pagave

Njoftim

Njoftim - Verifikimi paraprak për pozitën Zyrtar Administrativ

Njoftim

Njoftim përfundimtar për vozitës

Njoftim

Konkurs - Zyrtar Administrativ

Konkurs

Konkurs - Vozites 2024

Konkurs

Njoftim përfundimtar për pozitën Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore RN00012845

Njoftim

Njoftim përfundimtar për pozitën Zyrtar i Lartë i Listës së Pagave RN00012857

Njoftim

Njoftim përfundimtar për pozitën - Zyrtar Administrativ RN00012861

Njoftim

Njoftim përfundimtar për pozitë Zyrtar i Misionit Diplomatik RN00012842

Njoftim

Njoftim për intervistë - Zyrtar Administrativ 22.01.2024

Njoftim

Njoftim për intervistë- Zyrtar i Misionit Diplomatik 22.01.2024

Njoftim

Njoftim për intervistë- Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore

Njoftim

Njoftim për inervistë- Zyrtarë i lartë i listës së Pagave 22.01.2024

Njoftim

Njoftim për verifikim paraprak- Zyrtar i Misionit Diplomatik, data e publikimit 05.01.2024

Njoftim

Njoftim për verifikim paraprak- Zyrtar I lartë I listës së pagave data e publikimit, 04.01.2024

Njoftim

Njoftim për verifikim paraprak- Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore data e publikimit, 04.01.2024

Njoftim

Njoftim për verifikim paraprak - Zyrtar Adiministrativ data e publikimit 04.01.2024

Njoftim

Konkurs- Zyrtar i lartë i listës së pagave 2023

Konkurs

Zyrtar i lartë i listës së pagave- në gjuhën serbe 2023

Konkurs

Konkurs-Zyrtar Administrativ 2023

Konkurs

Konkurs- Zyrtar Administrativ- në gjuhën serbe 2023

Konkurs

Zyrtar i Misionit Diplomatik - 23.11.2023 - 22.12.2023

Konkurs

Službenik Diplomatske Misije - 23.11.2023 - 22.12.2023

Konkurs

Zyrtar për Zotimin e Mjeteve Buxhetore - 23.11.2023 - 22.12.2023 - Konkurs

Konkurs

Lista përfundimtare e Programit për Diplomaci Qytetare 2023-2024

Njoftim

Lista preliminare e të përzgjedhurve në Programin për Diplomaci Qytetare 2023-2024

Njoftim

Ftesë për aplikim për anëtarë të Komisionit Vlerësues në Programin e Diplomasicë Qytetare_CDF

Thirrje

Thirrje për aplikim për Programin për Diplomaci Qytetare

Thirrje

Zyrtar i misionit diplomatik - (gjuhë spanjolle)

Konkurs

Zyrtar i misionit diplomatik - (gjuhë portugeze)

Konkurs

Zyrtar i misionit diplomatik - (gjuhë italiane)

Konkurs

Zyrtar i misionit diplomatik - (gjuhë greke)

Konkurs

Zyrtar i misionit diplomatik - (gjuhë arabe)

Konkurs

Njoftimi për kandidatet fitues sipas KP, RN00011409 Gjermane

Njoftim

Njoftimi për kandidatet fitues sipas KP, RN00011409 Angleze

Njoftim

Njoftimi për kandidatet fitues sipas KP, RN00011409 Frënge

Njoftim

Konkurs - Administrator i lartë i TI-së për sisteme

Konkurs

Lista e ngushtë-Specialiste të Përgjithshëm të Shkencave Politike-FRËNGE-RN0001149

Konkurs - Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme

Konkurs - Zyrtar Administrativ

Konkurs - Zyrtar Ekzekutiv

Konkurs - Zyrtar i lartë Ekzekutiv

Konkurs - Zyrtar i lartë i shpenzimeve dhe financave

Njoftim - Udhëheqës i Divizionit për Azi

Njoftim - Zyrtar i misionit diplomatik

Njoftim për kandidatin fitues - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun

Plotesim ndryshimi i Listes së ngushtë Specialistë të Përgjithshëm të Shkencave Politike (ANGLEZE) RN00011404

Plotësim ndryshimi-Lista e ngushtë Specialistë të Përgjithshëm të Shkencave Politike (GJERMANE) RN00011410

Vendimi per shtyrje te afatit per specialist i shkencave te pergjithshme politike

Konkurs-Udhëheqës i Divizionit për Azinë - Serbisht

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik

Konkurs - Službenik diplomatske misije

Konkurs - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun

Konkurs - Udhëheqës i Divizionit për Azinë - Serbisht

Konkurs - Udhëheqës i Divizionit për Azinë - Shqip

Konkurs - Opšti strucnjak politickih nauka - Priznavanje grčkog jezika

Konkurs - Opšti strucnjak politickih nauka - Prepoznavanje španskog jezika

Konkurs - Opšti strucnjak politickih nauka - prepoznavanje portugalskog jezika

Konkurs - Opšti strucnjak politickih nauka - Prepoznavanje nemačkog jezika

Konkurs - Opšti strucnjak politickih nauka - Prepoznavanje italijanskog jezika

Konkurs - Opšti strucnjak politickih nauka - Prepoznavanje francuskog jezika

Konkurs - Opšti strucnjak politickih nauka - Prepoznavanje engleskog jezika

Konkurs - Opšti strucnjak politickih nauka - Prepoznavanje arapskog jezika

Konkurs për Vozitës në MPJD

Lista preliminare e projekteve të OJQ-ve përfituese për vitin 2023

Konkurs për poziten, Specialistë të Përgjithshëm të Shkencave Politike njohja e gjuhës spanjolle

Konkurs për poziten, Specialistë të Përgjithshëm të Shkencave Politike njohja e gjuhës portugeze

Konkurs për poziten, Specialistë të Përgjithshëm të Shkencave Politike njohja e gjuhës italiane

Konkurs për poziten, Specialistë të Përgjithshëm të Shkencave Politike njohja e gjuhës greke

Konkurs për poziten, Specialistë të Përgjithshëm të Shkencave Politike njohja e gjuhës frënge

Konkurs për poziten, Specialistë të Përgjithshëm të Shkencave Politike njohja e gjuhës arabe

Konkurs për poziten, Specialistë të Përgjithshëm të Shkencave Politike njohja e gjuhës angleze

Konkurs për poziten, Specialistë të Përgjithshëm të Shkencave Politike njohja e gjuhës gjermane

FTESË APLIKIMI PËR ANËTARË TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR PROJEKTPROPOZIMET

THIRRJE PËR PROJEKTPROPOZIME PËR PËRFSHIRJEN E TË RINJVE NGA DIASPORA 2023

Njoftim për kandidatin fitues - Zyrtarë i Lartë për Diplomaci Publike dhe Digjitale - 03.02.2023

Udhëheqës i Divizionit për Evropë dhe BE - Lëvizje brenda kategorisë - 06.02.2023 - 13.02.2023

Drejtor i Departamentit për Evropë, BE dhe Rajon - Lëvizje brenda kategorisë - 06.02.2023 - 13.02.2023

Shpallja e Rekrutimit - Zyrtar Ligjor - Zëvendësim deri 12 muaj - E rezervuar për personat me aftësi të kufizuara(01.02.2023-15.02.2023)

Njoftim për kandidatin fitues - Zyrtar i lartë për Hulumtime dhe Strategji - 13.01.2023

Njoftim për Kandidatin Fitues - Zyrtar i Teknologjisë Informative - 30.12.2022

Konkurs - Zyrtar i lartë për diplomaci publike dhe digjitale - 09.01.2023-20.01.2023 - SRB

Konkurs - Zyrtar i lartë për diplomaci publike dhe digjitale - 09.01.2023-20.01.2023

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Angleze (Serbisht)

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Angleze

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Arabe (Serbisht)

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Frënge

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Frënge (Serbisht)

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Gjermane (Serbisht)

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Gjermane

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Greke (Serbisht)

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Greke

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Italiane (Serbisht)

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Italiane

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Portugeze

Konkurs - Zyrtar i misionit diplomatik - Gj. Spanjolle

Konkurs - Zyrtar i Lartë për Hulumtim dhe Strategji (Levizje brenda kategorisë)

Aplikacion - Kërkesa për punësim

Shpallje e Rekrutimit - Zyrtar Financiar Zotues - Zëvendësim deri në 12 muaj

Njoftim Per Kandidatin e Suksesshëm - Zyrtar i Logjistikës: MPJD/DSHP 04/2022

Po kërkoni diçka tjetër?

Search

Kontakti i përgjithshëm